Leren van elkaar

Binnen GroeiLab! maken wij gebruik van het principe “leren van elkaar”. We werken faciliterend aan de vraag van de organisatie of deelnemers. Daarbij staat de vraagstelling centraal en is het leren gericht op het samen groeien en innoveren.

Er wordt niet gestart vanuit het perspectief van kennisoverdracht, maar vanuit het perspectief van werk of vraagstukken uit eigen praktijksituaties of omgeving. Van daaruit worden ervaringen gedeeld en krijgen nieuwe ideeën en inzichten vorm.

GroeiLab! geeft dus geen (gewone) trainingen. Bij GroeiLab! leren we van elkaar. Wij faciliteren leren. Daag ons maar uit om een oplossing te formuleren!

Modules

In een serie bijeenkomsten worden handvatten aangereikt waarmee de deelnemers individueel en als groep het grotere verband waarbinnen zij vallen gaan zien en van waaruit zij kunnen leren en groeien.

De bijeenkomsten vormen zo een kapstok waarmee het lerend vermogen wordt aangesproken. Naast het leren van elkaar binnen de groep kunnen groepen ook van elkaar leren, waardoor een lerende netwerkgroep of -organisatie ontstaat.

GroeiLab! start een traject met smeden van een (h)echte groep uit een verzameling mensen. De basis van leren van elkaar is namelijk SAMEN en VERTROUWEN. GroeiLab! levert professionele begeleiders met expertise in zowel groepsdynamische processen, persoonlijke ontwikkeling en diverse inhoudelijke vakgebieden. Groeilab! werkt daarbij met ervarend leren omdat dit goed aansluit bij het leren van elkaar.

Dit zijn de bouwblokken waarmee de groep aan de slag kan. Deze bouwblokken kunnen dus theoretische kaders zijn binnen bepaalde vakgebieden, maar ook randvoorwaarden scheppende activiteiten.

Van 1 daagse boostsessies tot continu lerende netwerkgroepen.

De facilitator

GroeiLab! levert professionele begeleiders met expertise in zowel groepsdynamische processen, persoonlijke ontwikkeling en diverse inhoudelijke vakgebieden.

Groeilab! werkt daarbij met ervarend leren omdat dit goed aansluit bij het leren van elkaar.

Waarom kiest Groeilab! voor leren van elkaar?

De methode van leren van elkaar is bewezen effectief. Verschillende wetenschappers binnen en buiten het onderwijs deden onderzoek naar dit fenomeen, waarbij het leren van elkaar met verschillende benamingen wordt aangeduid, zoals ervaringsgericht leren, community of practice of netwerkleren.

Al deze onderzoeken tonen aan dat de vorm “leren van elkaar” de meest effectieve manier is om groepen en individuen verder te brengen. En daar staat GroeiLab! voor.