fbpx

Om nader te kennis te maken met het team van GroeiLAB! stellen wij ons graag aan je voor. Wij starten deze week met de grondlegger van GroeiLAB! Tamara Ranty.

Wij zijn met Tamara ingegaan op haar rol en o.a. wat haar wens is met GroeiLAB! Lees je met ons mee?

Waarom is Groeilab! gestart?

Ik ben de bedenker van GroeiLAB!. Als trainer was ik altijd op zoek naar hoe kan het nog beter. Met een training komen deelnemers in een leercurve die na ongeveer 2 weken afzakt als ze geen impuls krijgen. Dit is te ondervangen met teamcoaching. Echter is GroeiLAB! een innovatie van het standaard trainen en coachen. Uit onderzoek is gebleken dat

  • 10% rendement te halen is uit standaard trainen,
  • 20% rendement uit social learning en
  • 70% uit leren van elkaar, netwerkleren

In 2016 kwam er een subsidie vanuit de provincie Overijssel voor leren van “elkaarkringen”, deze heb ik toen opgezet voor sales. In no time ontving ik inschrijvingen en zaten de groepen vol. Er kwamen aanvragen om een leren van “elkaarkring” op te zetten voor kansen creëren en business planning en control. Voordat ik het wist hadden we in krap 2 maanden 5 groepen draaien van maximaal 10 deelnemers met 8 bijeenkomsten. Zo is GroeiLAB! geboren.

Groei omdat GroeiLAB! staat om samen te groeien en resultaten te halen, LAB omdat we door leren van elkaar nieuwe dingen uitproberen net als in een laboratorium.

Met wie werk je samen?

Ik ben in het team de facilitator, creatieveling, sales en de beslisser.

Ons team bestaat uit experts elk in hun eigen vakgebied.  Te weten: Ingrid, Marion en Miranda waar ik supertrots op ben. Ieder werkt vanuit zijn kwaliteiten en expertises, door deze samenwerking halen we fantastische resultaten en zetten we geweldige ideeën concreet om in producten en bijbehorende dienstverlening.

Wat wil je met GroeiLAB! in Apeldoorn bereiken?

Ik wil in Apeldoorn GroeiLAB! enerzijds neerzetten als brand, een netwerk waar ondernemers* kennis kunnen delen, geven, ontvangen, geïnspireerd worden door ondernemers. Anderzijds als netwerk door elkaar te verbinden. De producten en dienstverlening van GroeiLAB! hebben allemaal 1 ding gemeen en dat is leren van elkaar. Daar haal je het meeste resultaat mee en we vieren samen de successen.

ondernemers: starters, ondernemers die allang ondernemer zijn, ondernemers die het nu even moeilijk hebben of juist in een transitie zitten. 

Wat is jouw wens met GroeiLAB!

Mijn wens voor GroeiLAB! is dat wij uitgroeien tot een bedrijf, dat niet alleen in Apeldoorn een brand is, maar zich regionaal en landelijk verder ontwikkelt. Dat we ondernemers blijven inspireren en verbinden en dat leren van elkaar een krachtige manier is om samen tot resultaten te komen.