GroeiLAB! faciliteert het leren

Binnen GroeiLAB! maken wij gebruik van het principe “leren van elkaar”. We werken vraag of themagericht van de organisatie of deelnemers. Daarbij is het leren gericht op het samen groeien en innoveren. Uitgangspunt is altijd de vraag of thema, GroeiLAB! facilliteert wat er nodig is.  Het onderscheidend vermogen van GroeiLAB! is de creatieve werkvormen die worden ingezet om resultaat te halen samen met de deelnemers. Het resultaat is het inzetten van de ervaringen van de deelnemers en het krijgen nieuwe ideeën en inzichten.

Hoe het werkt

GroeiLAB! start een traject vanuit de vraag of thema van de opdrachtgever. De basisvoorwaarden van leren van elkaar is  ‘samen’ en ‘vertrouwen’. GroeiLAB! levert professionele facilitators  met expertise in zowel groepsdynamische processen, persoonlijke ontwikkeling en diverse inhoudelijke vakgebieden. GroeilAB! werkt vanuit een ontwikkeld format wat goed aansluit bij het leren van elkaar.

Met dit format gaat de groep aan de slag. We werken vanuit theoretische kaders binnen bepaalde vakgebieden of thema’s, of bieden creatieve werkvormen in de grotere netwerklerensessies.

In de GroeiLAB!sessies krijgen de deelnemers handvatten aangereikt waarmee ze individueel en als groep het grotere verband gaan zien. En van waaruit zij gaan leren en groeien. De netwerklerensessies met creatieve werkvormen zijn de kapstok waarmee het lerend vermogen wordt aangesproken.

Naast het leren van elkaar binnen de groep, kunnen verschillende groepen/teams ook van elkaar leren, waardoor een lerende netwerkgroep ontstaat.

GroeiLAB! geeft dus geen (gewone) trainingen of intervisies: met GroeiLAB! leer je van elkaar. Van korte GroeiLAB! boostsessies tot continu lerende met netwerklerensessies.

Waarom kiest GroeiLAB! voor leren van elkaar?

De methode van leren van elkaar is bewezen effectief. Verschillende wetenschappers binnen en buiten het onderwijs deden onderzoek naar dit fenomeen, waarbij het leren van elkaar met verschillende benamingen wordt aangeduid, zoals ervaringsgericht leren, community of practice of netwerkleren.

Het leren van elkaar kent zijn oorsprong rond 1946, en is een combinatie van het gedachtegoed van Robert Bales en Edgar Dale. Bales werkte voor het eerst met kleine groepen met interpersoonlijke interactie. Dale maakte de leerpiramide. Deze beide methodes worden vaak gecombineerd en zijn algemeen bekend en aanvaard.

Ook het onderwijs maakt gebruik van de methode van “leren van elkaar”. In professionaliseringsslagen wordt gebruik gemaakt van het netwerkleren. Hiernaar is veel onderzoek gedaan.

Diverse onderzoeken stellen dat het samenwerken met andere professionals een effectieve manier is om te professionaliseren. Leren wordt op deze manier betekenisvoller en professionals zijn gemotiveerd om gezamenlijk problemen op te lossen. Hierdoor worden steeds meer samenwerkingsverbanden gezocht in de vorm van netwerken. Dit wordt ook wel netwerkleren genoemd. Bood, Coenders en Van Luin (2010) beschrijven netwerkleren als ‘leren dat door professionals van verschillende disciplines en sectoren zelf wordt vormgegeven’.

De rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt in haar boek “Tien stappen voor een succesvolle community of practice”, dat het cruciaal is dat deelnemers zelf richting kunnen bepalen. Facilitators hebben een dienende rol.

Al deze onderzoeken tonen aan dat de vorm “leren van elkaar” de meest effectieve manier is om groepen en individuen verder te brengen. En daar staat GroeiLab! voor.

Ondernemers uit de netwerklerengroep-sales vertellen ons: “De theorie rondom sales was belangrijk en informatief, maar leren van de andere deelnemers is de echte plus. Daar zit de meerwaarde in mijn groei en ontwikkeling.”

De GroeiLAB! organisatie

GroeiLAB! is een initiatief van ondernemer Tamara Ranty.

Zij heeft haar sporen in de laatste 10 jaar verdiend in ondernemerschap, talentontwikkeling en vakmanschap. In training en coaching van ondernemers, werknemers en teams in kleine en grote organisaties. Uit ervaring weet zij dat leren van elkaar een krachtig middel is.

GroeiLAB! is zeer praktijkgericht. De projectmatige aanpak en een rondgang langs grote toongevende organisaties hebben we ontdekt dat er een vraag is naar de netwerklerensessies van GroeiLAB!, maar ook nieuw aanbod voor de ZP’ers op initiatief van de facilitators. Dat aanbod hebben we gezamenlijk gerealiseerd.

Omdat Groeilab! weet dat samenwerken én leren van elkaar werkt is GroeiLAB! uitgegroeid met een vast team van professionele facilitators met ieder zijn eigen kwaliteiten. De kern van deze groep wordt gevormd door Miranda Straver, Ingrid Klinkert en Marion van Wezel. Zij brengen naast hun ervaring als facilitator ieder hun eigen specialisme mee. Door het bundelen van deze kennis en kwaliteiten leren wij ook van elkaar. Dit is goed voor het resultaat van ons werk.

Zo groeit GroeiLAB! verder.

Start klein, denk groot en groei.