GroeiLab! faciliteert het leren

Binnen GroeiLab! maken wij gebruik van het principe “leren van elkaar”. We werken faciliterend aan de vraag van de organisatie of deelnemers. Daarbij staat de vraagstelling centraal en is het leren gericht op het samen groeien en innoveren. Er wordt niet gestart vanuit het perspectief van kennisoverdracht, maar vanuit het perspectief van werk of vraagstukken uit eigen praktijksituaties of omgeving. Van daaruit worden ervaringen gedeeld en krijgen nieuwe ideeën en inzichten vorm.

Hoe het werkt

GroeiLab! start een traject met smeden van een (h)echte groep uit een verzameling mensen. De basis van leren van elkaar is namelijk SAMEN en VERTROUWEN. GroeiLab! levert professionele begeleiders met expertise in zowel groepsdynamische processen, persoonlijke ontwikkeling en diverse inhoudelijke vakgebieden. Groeilab! werkt daarbij met ervarend leren omdat dit goed aansluit bij het leren van elkaar.

Dit zijn de bouwblokken waarmee de groep aan de slag kan. Deze bouwblokken kunnen dus theoretische kaders zijn binnen bepaalde vakgebieden, maar ook randvoorwaarden scheppende activiteiten.

In bijeenkomsten worden handvatten aangereikt waarmee de deelnemers individueel en als groep het grotere verband waarbinnen zij vallen gaan zien en van waaruit zij kunnen leren en groeien. De bijeenkomsten vormen zo een kapstok waarmee het lerend vermogen wordt aangesproken. Naast het leren van elkaar binnen de groep kunnen groepen ook van elkaar leren, waardoor een lerende netwerkgroep of-organisatie ontstaat.

GroeiLab! geeft dus geen (gewone) trainingen. Met GroeiLab! leer je van elkaar. Van korte boostsessies tot continu lerende netwerkgroepen.

Waarom kiest Groeilab! voor leren van elkaar?

De methode van leren van elkaar is bewezen effectief. Verschillende wetenschappers binnen en buiten het onderwijs deden onderzoek naar dit fenomeen, waarbij het leren van elkaar met verschillende benamingen wordt aangeduid, zoals ervaringsgericht leren, community of practice of netwerkleren.

Het leren van elkaar kent zijn oorsprong rond 1946, en is een combinatie van het gedachten goed van Robert Bales en Edgar Dale. Bales werkte voor het eerst met kleine groepen met interpersoonlijke interactie. Dale maakte de leerpiramide. Deze beide methodes worden vaak gecombineerd en zijn algemeen bekende en aanvaard, hoewel ze wetenschappelijk nooit bewezen zijn.

Ook binnen het onderwijs wordt gebruik gemaakt van de methode van “leren van elkaar”. In de professionaliseringsslagen wordt gebruik gemaakt van het netwerkleren waarnaar veel onderzoek is gedaan.

Diverse onderzoeken stellen dat het samenwerken met andere professionals een effectieve manier is om te professionaliseren. Leren wordt op deze manier betekenisvoller en professionals zijn gemotiveerd om gezamenlijk problemen op te lossen. Hierdoor worden steeds meer samenwerkingsverbanden gezocht in de vorm van netwerken waarin gezamenlijk wordt geleerd. Dit wordt ook wel netwerklerengenoemd. Bood, Coenders en Van Luin (2010) beschrijven netwerkleren als ‘leren dat door professionals van verschillende disciplines en sectoren zelf wordt vormgegeven’.

De rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt in haar boek “Tien stappen voor een succesvolle community of practice”, dat het cruciaal is dat deelnemers zelf richting kunnen bepalen. Facilitatoren hebben een dienende rol.

Al deze onderzoeken tonen aan dat de vorm “leren van elkaar” de meest effectieve manier is om groepen en individuen verder te brengen. En daar staat GroeiLab! voor.

Ontstaan GroeiLAB!

GroeiLAB! is bedacht door ondernemers Roel Westra en Tamara Ranty. Tijdens een sparringsessie samen kwamen zij erachter dat Sales een hot item is voor veel ondernemers.
Uit ervaring weten zij dat leren van elkaar een krachtig middel is. Zo ontstond de eerste module Sales. Een netwerkgroep waarin je leert van elkaar op basis van je werkpraktijk en het vakinhoudelijke kennis op doet.

Dit maakt GroeiLAB! zeer praktijk gericht. De projectmatige aanpak en het sterke netwerk van beiden zorgde voor nieuwe vragen van klanten, maar ook van nieuw aanbod op initiatief van de facilitators. Die we vervolgens samen realiseren. Ook binnen GroeiLAB! leren we van elkaar. Als facilitators vormen we ook een lerende netwerkgroep dit is goed voor het resultaat van ons werk.

Zo groeit GroeiLAB! Start small, think big.