GroeiLab! faciliteert het leren

Binnen GroeiLab! maken wij gebruik van het principe “leren van elkaar”. We werken ondersteunend aan de vraag van de organisatie of deelnemers. Daarbij is het leren gericht op het samen groeien en innoveren. We starten niet vanuit het perspectief van kennisoverdracht, maar vanuit het perspectief van werk of vraagstukken uit eigen praktijksituaties of de omgeving. Van daaruit delen de deelnemers hun ervaringen en krijgen nieuwe ideeën en inzichten vorm.

Hoe het werkt

GroeiLab! start een traject met het smeden van een (h)echte groep uit een verzameling mensen. De basisvoorwaarden van leren van elkaar zijn namelijk ‘samen’ en ‘vertrouwen’. GroeiLab! levert professionele begeleiders met expertise in zowel groepsdynamische processen, persoonlijke ontwikkeling en diverse inhoudelijke vakgebieden. Groeilab! werkt daarbij met ervarend leren omdat dit goed aansluit bij het leren van elkaar.

Met deze aanpak gaat de groep aan de slag. We werken vanuit theoretische kaders binnen bepaalde vakgebieden, en bieden randvoorwaarden scheppende activiteiten.

In de bijeenkomsten krijgen de deelnemers handvatten aangereikt waarmee ze individueel en als groep het grotere verband gaan zien. En van waaruit zij gaan leren en groeien. De bijeenkomsten met creatieve werkvormen zijn de kapstok waarmee het lerend vermogen wordt aangesproken.

Naast het leren van elkaar binnen de groep, kunnen verschillende groepen/teams ook van elkaar leren, waardoor een lerende netwerkgroep of -organisatie ontstaat.

GroeiLab! geeft dus geen (gewone) trainingen: met GroeiLab! leer je van elkaar. Van korte boostsessies tot continu lerende netwerkgroepen.

Waarom kiest Groeilab! voor leren van elkaar?

De methode van leren van elkaar is bewezen effectief. Verschillende wetenschappers binnen en buiten het onderwijs deden onderzoek naar dit fenomeen, waarbij het leren van elkaar met verschillende benamingen wordt aangeduid, zoals ervaringsgericht leren, community of practice of netwerkleren.

Het leren van elkaar kent zijn oorsprong rond 1946, en is een combinatie van het gedachtegoed van Robert Bales en Edgar Dale. Bales werkte voor het eerst met kleine groepen met interpersoonlijke interactie. Dale maakte de leerpiramide. Deze beide methodes worden vaak gecombineerd en zijn algemeen bekend en aanvaard.

Ook het onderwijs maakt gebruik van de methode van “leren van elkaar”. In professionaliseringsslagen wordt gebruik gemaakt van het netwerkleren. Hiernaar is veel onderzoek gedaan.

Diverse onderzoeken stellen dat het samenwerken met andere professionals een effectieve manier is om te professionaliseren. Leren wordt op deze manier betekenisvoller en professionals zijn gemotiveerd om gezamenlijk problemen op te lossen. Hierdoor worden steeds meer samenwerkingsverbanden gezocht in de vorm van netwerken. Dit wordt ook wel netwerkleren genoemd. Bood, Coenders en Van Luin (2010) beschrijven netwerkleren als ‘leren dat door professionals van verschillende disciplines en sectoren zelf wordt vormgegeven’.

De rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt in haar boek “Tien stappen voor een succesvolle community of practice”, dat het cruciaal is dat deelnemers zelf richting kunnen bepalen. Facilitators hebben een dienende rol.

Al deze onderzoeken tonen aan dat de vorm “leren van elkaar” de meest effectieve manier is om groepen en individuen verder te brengen. En daar staat GroeiLab! voor.

Ondernemers uit de netwerklerengroep-sales vertellen ons: “De theorie rondom sales was belangrijk en informatief, maar leren van de andere deelnemers is de echte plus. Daar zit de meerwaarde in mijn groei en ontwikkeling.”

Ontstaan GroeiLab!

GroeiLab! is bedacht door ondernemers Roel Westra en Tamara Ranty.

Zij hebben hun sporen in de laatste 10 jaar verdiend in ondernemerschap, talentontwikkeling en vakmanschap.  In training en coaching van ondernemers, werknemers en teams in kleine en grote organisaties. Tijdens een sparringsessie samen kwamen zij erachter dat sales een hot item is voor veel (kleine)ondernemers. Hoe verkoop je dat waar je goed in bent? Daar worstelen veel ondernemers mee.

Uit ervaring weten zij dat leren van elkaar een krachtig middel is. Zo ontstond de eerste module Sales. Een netwerkgroep waarin je leert van elkaar op basis van je werkpraktijk en waar je vakinhoudelijke kennis op doet.

GroeiLab! is zeer praktijkgericht. De projectmatige aanpak en het sterke netwerk van beiden zorgde voor nieuwe vragen van klanten, maar ook van nieuw aanbod op initiatief van de facilitators. Dat aanbod realiseren we vervolgens samen. Ook binnen GroeiLab! leren we van elkaar en zoeken we regelmatig anderen op om ons te versterken. Als facilitators vormen we zo ook een lerende netwerkgroep. Dit is goed voor het resultaat van ons werk.

Zo groeit GroeiLab! verder.

Start klein, denk groot en groei.